Innovaatiovetoiseen nousuun koronataantumasta

08.03.2021

Koronarokotteiden nopea kehittäminen on erinomainen esimerkki tieteen, tekniikan, yritysten ja yliopistojen innovatiivisen yhteistyön onnistumisesta sekä voimavarojen, osaajien ja rahoituksen suuntaamisesta uutuustuotteiden kehittämiseen. Tällöin on tarvittu osaamista, tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioita.

Teknologia, teollisuus ja tuotanto ovat avainasemassa, jotta tuotteita riittää ja jotta myös palvelut toimivat, korostaa NestorPartnersin puheenjohtaja Ragnar Lilius.

Ajankohtainen haaste on, miten taloudessa kyetään nousemaan koronan aikana ja sen jälkeen. Suomessa asiasta on keskusteltu runsaasti liittyen sekä Suomen että EU:n julkisten tukien käyttämiseen. Tuet tulee suunnata sellaisille yrityksille, joiden tuotteilla ja palveluilla syntyy kansainvälistä ja menestyvää liiketoimintaa sekä tuloja. Ei tule unohtaa, että tulevina vuosina lainoja on myös maksettava takaisin.

Poikkeusaikoina on mahdollisuus menestyä erikoistumalla ja erottautumalla. Aiempina lama-aikoina on todettu, että innovaatiot ja immateriaalioikeudet sekä niihin liittyvä business ovat olleet parhaiten nostamassa yrityksiä taantumasta. Myös kokeneiden yritysjohtajien kriisiosaamista kannattaa käyttää hyväksi.

Kriisin ei tarvitse olla vain irtisanomisiin ja lomautuksiin johtava uhka, vaan mahdollisuus innovoinnille kriisin jälkeisen ajan normalisoituvia markkinoita ja kilpailua varten.

Korona muuttaa toimintatapoja

Korona on aiheuttanut monenlaisia muutoksia toimintamalleihin yritystoiminnassa, kaupassa, etätyössä, kokouskäytännöissä, matkustamisessa ja sosiaalisissa tapaamisissa sekä johtanut erityisesti e-kaupan kukoistukseen. Pandemia jouduttaa tekoälyn, tietotekniikan ja digitalisaation globaalia megatrendiä ja korostaa ennakoivien toimien  merkitystä – tulevaisuudessa on oltava valmiimpia estämään vastaavia uhkia.

Maailmassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytetään runsaat kaksi prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta. Suomessa tavoitteena on ollut neljä prosenttia. Se on toteutettava sekä yritysten että julkisen vallan yhteistoimin. Koska joka puolella maailmaa kehitetään ja kehitytään, on Suomen panostettava jatkuvasti edelläkävijänä tuotekehitykseen, tekniikkaan, uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Koronarokotteen kehitys on myös herättänyt keskustelun lääkkeisiin liittyvistä patenteista. Tällöin tulee löytää tasapaino lääkkeiden tuotekehityksen kustannusten sekä sen yksityisen ja julkisen rahoituksen kanssa ottaen huomioon riskit, hyödyt ja eettiset periaatteet. 


18.10.2021Kaksinkertainen tulos EvolYou mentoroinnille
12.07.2021Nestorit Ykkösaamun vieraana
08.03.2021Innovaatiovetoiseen nousuun koronataantumasta
08.03.2021EvolYou -projekti etenee viruksesta huolimatta
03.11.2020Covid-19 vaikeuttaa myös Nestoreiden toimintaa
29.01.2020Investoinnit liikenneinfraan ovat panostuksia tulevaisuuteen
12.11.2019Nestorit tarjoavat mentorointia pk-yrityksille kansainvälistymiseen ja kasvuun
09.11.2019Nestorit kauppakorkeakoululla
08.10.2019Nestorit Varmassa
03.10.2019Brexit ja Suomi

Siirry arkistoon »