Omistajanvaihdos

Myyjä

 • Suunnitteletko yrityksesi myyntiä, mutta et halua kertoa siitä?
 • Oletko myymässä siksi, että ostaja ilmaantuu yllättäen?
 • Saatko siitä tilanteessa parhaan saatavissa olevan vai ale-hinnan?
 • Oletko myymässä ,koska liiketoiminta ei ole kehittynyt myönteisesti?
 • Kannattaisiko yritys laittaa kuntoon ennen myyntiä?

Ostaja

 • Suunnitteletko yrityksen ostoa, mutta et halua kertoa siitä?
 • Oletko ostamassa siksi, että myyntiin ilmaantuu yllättäen sinua kiinnostava yritys vai oletko hankkimassa lisäkapasiteettia?
 • Maksatko yrityksestä oikean hinnan?
 • Miten otan ostamani yrityksen haltuun kaupan jälkeen?
 • Miten yhdistän ostetun ja nykyisen yritykseni toiminnot?

Jos vastasit yhteenkin edellä olevaan kysymykseen "kyllä", niin NestorAdvisorsien asiantuntijat voivat liikkeenjohdon kokemuksellaan:

 • Kartoittaa mahdollisia ostajia, ostokohteita tai potentiaalisia myyjiä hyödyntäen kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan anonyymisti
 • Auttaa yrityksen myyntikuntoon laittamisessa ja tekemään yrityksestä mielenkiintoisen ostokohteen.
 • Tuoda objektiivisen näkökulman yrityskaupan onnistumiskriteerien määrittämiseen.
 • Varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden.
 • Auttaa tunnistamaan yrityskauppaa vaikeuttavia/estäviä tekijöitä sekä korjaamaan niitä.
 • Auttaa selvittämään ostokohteen todellista tilaa.
 • Auttaa tunnistamaan haltuunoton kriittiset riskitekijät ja auttaa hallitsemaan mm. asiakas- henkilöstö ym. riskit.
 • Auttaa liiketoiminnan haltuunoton strategian luomisessa, yrityskulttuurien yhtenäistämisessä, haltuunoton toimenpideohjelman laatimisessa, sekä järjestelmien ja raportoinnin yhteensovittamisessa.
 • Auttaa suunnittelemaan ja huolehtimaan tiedotuksesta sekä ostetun että ostavan yrityksen henkilölle ja muille keskeisille sidosryhmille.

Yritys kuntoon ennen elämäsi suurinta kauppaa.

Ota yhteyttä, tai hae kokenut NestorAdvisors asiantuntijaksi tai palveluntarjoajaksi.