PALVELUJAAN TARJOAVAT JÄSENET TOIMIALOITTAIN

Perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL 2008

Sivusto päivitetään vastaamaan henkilötietolaissa (523/1999) kirjattuja vaatimuksia.


Teollisuus


Rakentaminen


Tukku- ja vähittäiskauppa


Majoitus ja ravitsemistoiminta

Informaatio ja viestintä


Rahoitus- ja vakuutustoiminta


Kiinteistöalan toiminta


Ammatillinen, tietellinen ja tekninen toiminta


Hallinto- ja tukipalvelut


Julkinen hallinto ja maanpuolustus


Taiteet, viihde ja virkistys


Muu palvelutoiminta


Koulutus


Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta