Nestorit ja heidän CV:t

NestorPartners ry:n tarkoituksena on tarjota kokeneiden liikkeenjohtajien ja asiantuntijoiden osaamista liike-elämän ja julkisen sektorin hyödyksi. Jäseneksi voidaan hyväksyä vähintään 40 vuoden iän saavuttaneet liikkeenjohdon ammattilaiset, joilla on vankka kokemus ja näyttö toiminnasta erilaisissa vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Nestoreiden cv:t päivitetty vastaamaan henkilötietolaissa (523/1999) kirjattuja vaatimuksia.
* NestorAdvisor, joka tarjoaa palvelujaan yrityksille osana NestorPartners -toimintaa