Kansainvälinen toimintaNestorPartnersin kansainvälisen valiokunnan tavoitteena on ylläpitää laajaa kontaktiverkkoa potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä tuottaa tietoa Nestoreille toimintamahdolli-suuksista KV-sektorilla. Valiokunta pyrkii myös aktivoimaan ja motivoimaan Nestoreita osallistumaan mahdollisiin tuleviin toimeksiantoihin. Lisäksi valiokunta korostaa ja tuo esille kansainvälisten asioiden tietämystä Nestorien koko jäsenkunnalle ja pyrkii lisäämään heidän kiinnostustaan kansainvälisiin asioihin mm. esitelmillä ja vierailijoilla.

Nestoreiden kansainvälisiä vahvuuksia ja tehtäviä

NestorPartnersien vahvuuksia kansainvälisessä yhteistyössä ovat:
  1. Osaaminen ja osaamisen siirto sekä senioritason kokemus
    1. liikkeenjohdossa ja hallitustehtävissä
    2. teknisessä, taloudellisessa ja hallinnollisessa toiminnassa
    3. projektinjohtokonsultoinnissa
  2. Kiinnostus edistää suomalaisyritysten ja  -toimijoiden etua ja suomalaisten mahdollisuuksia
  3. Esitysten ja aloitteiden tekeminen julkiselle tai yksityiselle sektorille


Kansainvälinen valiokunta

Tapani Kultaranta, puheenjohtaja
puh. +358 40 503 4490
tapani @ kultaranta.com

Pentti Flink, sihteeri
puh. +358 400 419 606
pentti.flink @ kolumbus.fi