Share |

Muut palvelut

Mentorointi

Mentoroinnilla välitetään kokemuksellista ja ns. hiljaista tietoa. Tavoitteena on, että mentoroitava kasvaa yksilönä, saa uusia näkökulmia ja tukea työhönsä.

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle.

Nestori ja mentoroitava sopivat mentoroinnin tavoitteista ja aikataulusta.

Mentori ja asiakas muodostavat työparin. Osaava, arvostettu ja kokenut mentori auttaa asiakastaan käsittelemään asioita monipuolisesti ja tekemään päätöksiä itsenäisesti.

Käsiteltävät asiat ovat asiakkaan tarpeista lähteviä ja niitä ovat esimerkiksi omat
kehitystarpeet, henkilöstön johtaminen sekä liiketoimintaan liittyvät kysymykset.


Osaamista hallituksiin

Hallituksen jäsenyys on luontainen tapa työskennellä yrityksen kehittämisessä ja arvon kasvattamisessa.

Nestori toimii hallituksen jäsenenä tukien yritystä:

 • Hyvän hallitustyöskentelymallin kehittämisessä
 • Johdon vaihdoksissa
 • Muutosstrategian toteuttamisessa ja arvon nousussa
 • Omistajan, hallituksen tai johdon sparraajana
 • Rahoitus- ja sijoitustoiminnassa
 • Riskien hallinnassa
 • Toimialan osaamisessa
 • Toiminnan tervehdyttämisessä
 • Yritysjärjestelyissä

Kanssayrittäjä

Valtaosalla Nestoreista on yrittäjätausta. Olemme kiinnostuneita panostamaan yhteistyössä yrittäjien yritysten kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Nestori kanssayrittäjänä sijoittaa yritykseen rahan sijasta työtä, kokemusta ja osaamista yrittäjäriskillä.

 • Nestori saa työsijoitusta vastaan omistusosuuden ja yritysjohdon tasoista palkkaa.
 • Kanssayrittäjä ei ole konsultti, vaan tekee operatiivista työtä noin 1-5 päivää viikossa.
 • Nestori jakaa yrityksen omistajien ja johdon kanssa riskiä ja tulosta.
 • Nestori auttaa tekemään yrityksestä kannattavan, kasvukykyisen ja sijoituskelpoisen.

Ota yhteyttä tai hae kokenut NestorAdvisor asiantuntijaksi, palveluntarjoajaksi tai kanssayrittäjäksi.