Share |

Toiminta

KUPOLI.jpgNestorPartners on riippumattomien liikkeenjohtajien ja asiantuntijoiden verkosto, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista ja pitkä käytännön kokemus liiketoiminnan johtamisesta, kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista sekä kansainvälistymisestä. Nestorit tulevat useilta eri toimialoilta, ja heillä kaikilla on erinomaiset verkostot. Useimmilla on kokemusta myös kansaivälisen liiketoiminnan johtamisesta. Pitkän uransa aikana he ovat ratkoneet monenlaisia liiketoimintahaasteita sekä nousu- että laskusuhdanteissa.

NestorPartners ry:n toimintatavat ovat:

  • Säännöllinen ja monimuotoinen klubitoiminta ja liiketoiminnan edistäminen, joka kiinnostaa ja hyödyttää jäseniä kotimaisissa ja kansainvälisissä asioissa ja tehtävissä
  • Jäsenten korkean ammattitaidon ja osaamisen edistäminen, ylläpito ja hyödyntäminen
  • NestorAdvisors palvelujen tarjoaminen pk-yrityksille ja jäsenten liiketoiminnan edistäminen
  • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden menestymismahdollisuuksien edistäminen.

Olemme aktiivinen ja tunnettu yhdistys, jonka jäseniä arvostetaan kokeneina ja puolueettomina liikkeenjohdon ja yritystoiminnan asiantuntijoina sekä haluttuina yhteistyökumppaneina ja neuvonantajina.

Missiomme

Luomme lisäarvoa yrityksille, yhteisöille ja jäsenille sekä arvostamme yhdessä tekemistä, osaamisen edistämistä ja kannattavan kasvun synnyttämistä.

Esimerkkejä Nestorien suorittamista palveluista: