Share |

Kansainvälinen toiminta

NestorPartnersin kansainvälisen (KV) toiminnan tavoitteena on ylläpitää laajaa kontaktiverkkoa potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä tuottaa tietoa Nestoreille toimintamahdollisuuksista KV-sektorilla. Toimikunta pyrkii myös aktivoimaan ja motivoimaan Nestoreita osallistumaan mahdollisiin tuleviin toimeksiantoihin. Lisäksi valiokunta korostaa ja tuo esille kansainvälisten asioiden tietämystä Nestorien koko jäsenkunnalle ja pyrkii lisäämään heidän kiinnostustaan kansainvälisiin asioihin mm. esitelmillä ja vierailijoilla.

Kansainvälisiä vahvuuksia ja tehtäviä

NestorPartnersien vahvuuksia kansainvälisessä yhteistyössä ovat

 1. Osaaminen ja osaamisen siirto sekä senioritason kokemus
  1. liikkeenjohdossa ja hallitustehtävissä
  2. teknisessä, taloudellisessa ja hallinnollisessa toiminnassa
  3. projektinjohtokonsultoinnissa
 2. Kiinnostus edistää suomalaisyritysten ja  -toimijoiden etua ja suomalaisten mahdollisuuksia
 3. Esitysten ja aloitteiden tekeminen julkiselle tai yksityiselle sektorille

Nestorien tyypillisiä senioritason tehtäviä kansainvälisessä toiminnassa ovat esimerkiksi

  1. lyhytaikaiset asiantuntijatehtävät kohdemaissa
  2. viennin tai etabloitumisen edistämistehtävät
  3. kansainvälisen toiminnan tai vaihtoehtoratkaisujen arvioinnit  ja evaluoinnit
  4. Suomeen suuntautuvien investointimahdollisuuksien tai toiminnan aloittamiseen liittyvät selvitystehtävät
  5. ongelmien ratkaisut
  6. lausunnot
  7. johtoryhmä- tai ohjausryhmätyöskentely
  8. mentorointi, sparraus
  9. IPR- ja innovaatiohankkeet
  10. koulutushankkeet ja esitelmät

Kansainvälisen toiminnan esittely (pdf)

NestorPartners ry ja EBRD

Kansainvälisen valiokunnan yhteystiedot

Yhteystiedot:
tekn.tri h.c. Kari Sipilä, puheenjohtaja
puh. +358 400 70 1007
kari.sipila @ futureinnovations.fi

Pentti Flink, sihteeri
puh. +358 400 419 606
pentti.flink @ kolumbus.fi