Share |

Asiantuntijapalvelut - NestorAdvisors

  • Nestorit määrittävät yhdessä yritysjohdon kanssa ongelma-alueen
  • Yritysjohto valitsee yhdessä Nestoreiden kanssa kokemukseltaan sopivan henkilön asiantuntijatehtävään
  • Nestori ja yritys sopivat tehtävästä ja tekevät siitä toimeksiantosopimuksen, joka on rajattu ja aikataulutettu
  • Toimeksiantoon vaadittava osaaminen ja kokemus löytyy NestorAdvisors jäsenistä
Sivusto päivitetään vastaamaan henkilötietolaissa (523/1999) kirjattuja vaatimuksia.